ที่
เรื่อง
วันที่
ป.22/2551 ประกวดราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกเครื่องจักรและเครื่องจักรเจาะสำรวจแหล่งน้ำบาดาล จำนวน 3 ชุด 20/02/51
ส.12/2551 ผลการสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร จำนวน 7 หลักสูตร 52 รายการ 19/02/51
ส.15/2551 สอบราคาจ้างผลิตขวดน้ำดื่มในโครงการ "ประชาสัมพันธ์สร้างคุณภาพน้ำบาดาล" 18/02/51
ส.13/2551 ผลการสอบราคาซื้อหัว Probe วัดค่ารังสี Gamma จำนวน 2 หัว 15/02/51
ป.20/2551 ผลการประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล (พื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน) 13/02/51
ป.20/2551 กำหนดเลื่อนการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาการจ้างประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้าง เครือข่ายเยาชนอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล (พื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน) 31/01/51
ส.17/2551 สอบราคาซื้อท่อขนาด 2" x 6 เมตร พร้อมลวดตาข่ายในการก่อสร้างรั้วบ่อสังเกตุการณ์ 30/01/51
ป.21/2551 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล บางเขน 29/01/51
ส.6/2551 ผลการสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 24 รายการ 21/01/51
ส.11/2551 ผลการสอบราคาซื้ออะไหล่ auto - analyzer,ICP และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 46 รายการ 21/01/51
ป.20/2551 ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล (พื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน) 21/01/51
ส.13/2551 สอบราคาซื้อหัว Probe วัดรังสี Gamma จำนวน 2 หัว 17/01/51
ส.12/2551

สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร จำนวน 7 หลักสูตร 52 รายการ

17/01/51
ป.19/2551 ยกเลิกการจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกเครื่องจักรและเครื่องจักรเจาะสำรวจแหล่งน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์จำนวน 3 ชุด 08/01/51
ป.18/2551

กำหนดเลื่อนการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาการเครื่องหยั่งธรณีหลุมเจาะ (Geophysic logging Survay) ติดตั้งบนยานพาหนะ จำนวน 2 ชุด

07/01/51
ส.7/2551 ผลการสอบราคาซื้ออุปกรณ์เจาะสำรวจแหล่งบาดาลและอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ 04/01/51
ส.8/2551

ผลการสอบราคาซื้ออะไหล่รถยนต์บรรทุกเครื่องจักรและสำรวจแหล่งน้ำบาดาล จำนวน 32 รายการ

04/01/51
ป.14/2551 ผลการประกวดราคาจ้างทำกรองสนิมเหล็ก จำนวน 100 ชุด 04/01/51
ป.13/2551 ผลการประกวดราคาจัดซื้อถังไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 4,000 ลิตร จำนวน 200 ชุด 04/01/51
ส.9/2551 ผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ จำนวน 1 ระบบ 04/01/51
ป.19/2551

ประกวดราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกเครื่องจักรและเครื่องจักรเจาะสำรวจแหล่งน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด โดยการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

28/12/50
ป.10/2551 ผลการประกวดราคาจ้างเหมาจ้างทำชุดฝาปิดปากท่อบ่อน้ำบาดาลชนิดป้องกันน้ำเข้าบ่อบาดาล จำนวน 12,000 ชุด 21/12/50
ป.17/2551 ผลการประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล(พื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน) 21/12/50
ป.16/2551 กำหนดเลื่อนการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือในการซ่อมบำรุงรักษาระบบประปาและ ตรวจซ่อมเครื่องสูบน้ำบาดาลให้องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1,500 ชุด 21/12/50
ป.11/2551 ผลการประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 100 ชุด 20/12/50
ป.18/2551 ประกวดราคาซื้อเครื่องหยั่งธรณีหลุมเจาะ (Geophysic logging Survay) ติดตั้งบนยานพาหนะ จำนวน 2 ชุด 19/12/50
ส.11/2551 สอบราคาซื้ออะไหล่ auto-analyzer,ICP และวัสดุวิทยาศาตร์ จำนวน 46 รายการ 19/12/50
ส.10/2551 สอบราคาซื้อเครื่องบันทึกระดับน้ำแบบอัตโนมัติ จำนวน 24 ชุด 17/12/50
ส.5/2551 ผลการสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 11/12/50
ส.9/2551 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ จำนวน 1 ระบบ 06/12/50
ส.8/2551 สอบราคาซื้ออะไหล่รถยนต์บรรทุกเครื่องจักรเจาะสำรวจแหล่งน้ำบาดาล จำนวน 32 รายการ 04/12/50
ส.7/2551 สอบราคาซื้ออุปกรณ์เจาะสำรวจแหล่งบาดาลและอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ 04/12/50
ป.17/2551 ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล (พื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน) 04/12/50

 
     
ข่าวประจำวัน
ข่าวทั่วไป
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างประกาศ TOR
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสมัครงาน
 
     
             
             
             
             
             
             
             
             
             
           
หน้า 1 2 3 4 5 6