icon home หน้าหลัก
ดูข่าวย้อนหลังทั้งหมด
     


นายวิจารย์ สิมาฉายา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตรวจราชการพื้นที่ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี         วันที่ 4 ตุลาคม 2556 นายวิจารย์ สิมาฉายา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมคณะ ได้เดินทางตรวจราชการสถานการณ์น้ำท่วม ที่วัดดงบังเหนือ หมู่ 5 ตำบลดอนมดแดง อำเภอ
ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

         โอกาสนี้ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) นำโดย จ่าสิบเอกอดิเรก กฤษณะเศรณี
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางให้การต้อนรับ พร้อมนำรถปรับปรุง
คุณภาพน้ำบาดาลเคลื่อนที่ไปประจำอยู่ในพื้นที่เพื่อบริการน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 500
ขวด น้ำดื่มบรรจุแกลลอน ขนาด 5 ลิตร จำนวน 200 แกลลอน ให้กับประชาชนในพื้นที่ ประสบอุทกภัยด้วย

ที่มา : สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี และ ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
แบ่งปันหน้านี้ไปยัง : Share