สถานการณ์ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้และการให้ ความช่วยเหลือ ประจำปี 2558
เผยแพร่วันที่
 
ข้อมูล ณ วันที่ 08 กันยายน 2558
08/09/58
ข้อมูล ณ วันที่ 07 กันยายน 2558
07/09/58
ข้อมูล ณ วันที่ 03 กันยายน 2558
03/09/58
ข้อมูล ณ วันที่ 02 กันยายน 2558
02/09/58
ข้อมูล ณ วันที่ 01 กันยายน 2558
01/09/58
 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558
31/08/58
ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2558
28/08/58
ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2558
27/08/58
ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2558
26/08/58
ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558
25/08/58
ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2558
24/08/58
ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2558
21/08/58
ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2558
20/08/58
ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2558
19/08/58
ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2558
18/08/58
ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2558
17/08/58
ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2558
14/08/58
ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2558
13/08/58
ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2558
11/08/58
ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2558
10/08/58
ข้อมูล ณ วันที่ 07 สิงหาคม 2558
07/08/58
ข้อมูล ณ วันที่ 06 สิงหาคม 2558
06/08/58
ข้อมูล ณ วันที่ 05 สิงหาคม 2558
05/08/58
ข้อมูล ณ วันที่ 04 สิงหาคม 2558
04/08/58
ข้อมูล ณ วันที่ 03 สิงหาคม 2558
03/08/58
     
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
29/07/58
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
28/07/58
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558
27/07/58
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558
24/07/58
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2558
22/07/58
ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558
21/07/58
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558
20/07/58
ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
17/07/58
ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
16/07/58
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2558
15/07/58
ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558
14/07/58
ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2558
13/07/58
ข้อมูล ณ วันที่ 09 กรกฎาคม 2558
09/07/58
ข้อมูล ณ วันที่ 08 กรกฎาคม 2558
08/07/58
ข้อมูล ณ วันที่ 07 กรกฎาคม 2558
07/07/58
ข้อมูล ณ วันที่ 06 กรกฎาคม 2558
06/07/58
ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2558
03/07/58
ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2558
02/07/58
ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2558
01/07/58
     
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
30/06/58
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2558
29/06/58
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2558
26/06/58
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2558
25/06/58
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2558
24/06/58
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2558
23/06/58
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2558
22/06/58
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2558
19/06/58
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2558
18/06/58
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2558
17/06/58
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2558
16/06/58
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2558
15/06/58
ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2558
12/06/58
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2558
11/06/58
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
10/06/58
ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2558
09/06/58
ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2558
08/06/58
ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2558
05/06/58
ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2558
04/06/58
ข้อมูล ณ วันที่ 03 มิถุนายน 2558
03/06/58
ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2558
02/06/58
     
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
29/05/58
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2558
28/05/58
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2558
27/05/58
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2558
25/05/58
ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558
22/05/58
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
21/05/58
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
20/05/58
ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2558
19/05/58
ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
18/05/58
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
15/05/58
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558
14/05/58
ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2558
12/05/58
ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
11/05/58
ข้อมูล ณ วันที่ 08 พฤษภาคม 2558
08/05/58
ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤษภาคม 2558
06/05/58
ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤษภาคม 2558
01/05/58
     
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2558
30/04/58
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2558
29/04/58
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2558
28/04/58
ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2558
27/04/58
ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2558
24/04/58
ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2558
23/04/58
ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2558
22/04/58
ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2558
21/04/58
ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2558
20/04/58
ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2558
17/04/58
ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2558
16/04/58
ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2558
10/04/58
ข้อมูล ณ วันที่ 09 เมษายน 2558
09/04/58
ข้อมูล ณ วันที่ 08 เมษายน 2558
08/04/58
ข้อมูล ณ วันที่ 07 เมษายน 2558
07/04/58
ข้อมูล ณ วันที่ 03 เมษายน 2558
03/04/58
ข้อมูล ณ วันที่ 01 เมษายน 2558
01/04/58
 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
31/03/58
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2558
30/03/58
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558
27/03/58
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2558
26/03/58
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2558
25/03/58
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2558
25/03/58
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558
20/03/58
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558
16/03/58
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2558
10/03/58
ข้อมูล ณ วันที่ 06 มีนาคม 2558
06/03/58
 
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
02/03/58
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
25/02/58
ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
16/02/58
ข้อมูล ณ วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2558
11/02/58
 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2558
02/02/58
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2558
23/01/58
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2558
20/01/58
ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2558
12/01/58

 


   
ข้อมูล ณ วันที่ 03 กันยายน 2558
03/0958
   
ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2558
28/08/58
ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2558
20/08/58
ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2558
13/08/58
ข้อมูล ณ วันที่ 06 สิงหาคม 2558
06/08/58
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
29/07/58
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558
23/07/58
ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
17/07/58
ข้อมูล ณ วันที่ 09 กรกฎาคม 2558
13/07/58
ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2558
06/07/58
 
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2558
25/06/58
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2558
18/06/58
ข้อมูล ณ วันที่ 11มิถุนายน 2558
15/06/58
 
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
22/05/58
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558
14/05/58
ข้อมูล ณ วันที่ 07 พฤษภาคม 2558
07/05/58
 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2558
30/04/58
ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2558
24/04/58
ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2558
10/04/58
ข้อมูล ณ วันที่ 03 เมษายน 2558
08/04/58
 
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558
27/03/58
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558
20/03/58
ข้อมูล ณ วันที่ 13มีนาคม 2558
13/03/58
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2558
10/03/58