ดาวน์โหลด

ขออนุญาติเจาะ

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเจาะและขอรับใบอนุญาตใช้งานน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 382 ครั้ง อ่าน : 282 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr20 Admin

การกำหนดเขตและความลึกของบ่อน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.41 Mb ดาวน์โหลด : 284 ครั้ง อ่าน : 205 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr20 Admin

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเจาะบ่อ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด : 308 ครั้ง อ่าน : 229 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr20 Admin

จำนวนทั้งหมด 3 รายการ