ดาวน์โหลด

เอกสารงบทดลอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 12-12 ปี 2566

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 20 ครั้ง อ่าน : 12 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr20 Admin

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ปี2566

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 19 ครั้ง อ่าน : 18 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr20 Admin

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ ของงบทดลองปี 2565

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.17 Mb ดาวน์โหลด : 67 ครั้ง อ่าน : 166 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr20 Admin

งบทดลองประจำเดือน งวดที่ 7-16 ปีงบประมาณ 2565

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 57 ครั้ง อ่าน : 161 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr20 Admin

จำนวนทั้งหมด 4 รายการ