ดาวน์โหลด

เอกสารงบทดลอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ ของงบทดลองปี 2564

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 32 ครั้ง อ่าน : 34 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr20 Admin

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี 2564

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.13 Mb ดาวน์โหลด : 24 ครั้ง อ่าน : 28 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr20 Admin

งบทดลอง กันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2563

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.50 Mb ดาวน์โหลด : 121 ครั้ง อ่าน : 0 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr20 Admin

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปี 2562

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปี 2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.28 Mb ดาวน์โหลด : 185 ครั้ง อ่าน : 190 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr20 Admin

จำนวนทั้งหมด 4 รายการ