ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยมกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 11 ธ.ค. 61
  • อ่าน 86
  • เผยแพร่โดย เว็บไซต์หน่วยงาน Admin
Email

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 8 อาคาร 1 นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นประธานงานประชุมเตรียมความพร้อม การตรวจเยี่ยมกรมทรัพยากรน้ำบาดาลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น.