ข่าวสารนํ้าบาดาล

วันคล้ายวันสถาปนากรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครบรอบ 16 ปี

  • อัพเดทวันที่ 11 ธ.ค. 61
  • อ่าน 121
  • เผยแพร่โดย เว็บไซต์หน่วยงาน Admin
Email

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 10:39 น. นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และ ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมทำพีธีไหว้สักการะบูชาศาลพระภูมิ พระวิษณุ ศาลตา-ยาย และถวายพวงมาลัยพร้อมเครื่องเซ่นไหว้ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครบรอบ 16 ปี ณ บริเวณด้านหน้ากรมทรัพยากรน้ำบาดาล