ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมฯน้ำบาดาล ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

  • อัพเดทวันที่ 11 ธ.ค. 61
  • อ่าน 101
  • เผยแพร่โดย เว็บไซต์หน่วยงาน Admin
Email

วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และยังเป็นวันปิยมหาราช รัฐบาลจึงได้เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศล กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อน้อมรำลึกในพระราชกรณียกิจอันใหญ่หลวงที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชน