กองแผนงาน

กองแผนงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทร 0 2666 7000 ต่อ 7458 โทรสาร 0 2666 7085 อีเมล: planning@dgr.mail.go.th และ planning.dgr02@dgr.mail.go.th