ผู้บริหาร

นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล

นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ติดต่อกรม

กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
26/83 ถนนงามวงศ์วาน ซอยงามวงศ์วาน 54 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900