ศูนย์พิทักษ์น้ำบาดาล

26/83 ชั้น 2 อาคาร 3 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร 026667172 โทรสาร 026667176 อีเมล์: gpc_dgr@hotmail.com/gpc.dgr@gmail.com