ระดับน้ำบาดาลจากบ่อสังเกตการณ์ในจังหวัดนครปฐมประจำปี 2552
ลำดับที่  หมายเลขบ่อ สถานที่ตั้ง ตำบล อำเภอ จังหวัด  ความลึกเจาะ ระดับน้ำ(เมตร)
ม.ค.52 ก.พ.52 มี.ค 52 เม.ย.52 พ.ค.52 มิ.ย.52 ก.ค.52 ส.ค.52
1 NL 0019 วัดอ้อมใหญ่ อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 132.00 34.13 34.35 34.28 34.05 34.09 35.56 35.47 32.77
2 NL 0069 วัดท่าพูด ไร่ขิง สามพราน นครปฐม 154.00 25.02 25.12 25.18 24.89 25.12 26.18 26.55 25.95
3 NB 0061 วัดท่าพูด ไร่ขิง สามพราน นครปฐม 192.00 38.62 38.57 38.50 38.41 37.35 38.14 38.36 37.24
4 PD 0053 วัดสาละวัน ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 101.00 25.61 25.54 25.68 25.52 26.19 26.06 27.01 27.88
5 NL 00068 วัดสาละวัน ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 166.00 19.63 19.68 19.83 17.77 18.83 19.93 18.88 19.03
6 NL 0084 วัดวังน้ำขาว คลองจินดา สามพราน นครปฐม 159.00 44.13 44.26 44.71 45.02 45.52 45.46 45.15 43.56
7 NB 0087 วัดวังน้ำขาว คลองจินดา สามพราน นครปฐม 185.00 45.70 45.61 45.76 45.77 45.68 45.61 45.27 44.27
8 PD 0088 วัดทุ่งสีหลง ลำเหย ดอนตูม นครปฐม 104.02 39.67 39.58 39.46 39.32 40.06 41.22 40.87 40.44
9 NL 0091 วัดทุ่งสีหลง ลำเหย ดอนตูม นครปฐม 159.56 40.39 40.43 40.25 40.21 40.33 39.97 39.26 38.08
10 NB 0088 วัดทุ่งสีหลง ลำเหย ดอนตูม นครปฐม 205.00 45.00 45.03 45.16 44.97 44.51 45.13 43.97 42.16
11 PD 0090 วัดละมุด วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม 81.00 15.25 15.28 15.66 16.03 16.56 16.66 15.54 15.36
12 NL 0090 วัดละมุด วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม 174.00 30.09 30.12 30.10 30.05 29.29 30.37 29.72 28.42
13 NB 0089 วัดละมุด วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม 220.70 34.55 34.59 34.77 33.94 33.52 34.25 33.91 33.87
14 PD 0093 ที่ว่าการ อ.บางเลน บางเลน บางเลน นครปฐม 99.55 12.91 12.82 12.79 12.77 13.14 12.96 12.25 12.51
15 NL0094 ที่ว่าการ อ.บางเลน บางเลน บางเลน นครปฐม 170.52 22.79 22.66 22.73 21.68 22.25 23.07 23.48 23.35
16 NB0092 ที่ว่าการ อ.บางเลน บางเลน บางเลน นครปฐม 212.67 27.32 27.36 27.87 26.96 27.08 27.18 28.96 27.91
17 PD 0091 วัดไร่เกาะต้นสำโรง พระประโทน เมือง นครปฐม 105.90 26.71 26.80 26.84 26.92 25.93 26.11 26.01 26.15
18 NL 0092 วัดไร่เกาะต้นสำโรง พระประโทน เมือง นครปฐม 177.19 39.54 39.46 39.51 39.33 39.44 39.26 38.84 38.24
19 NB 0090 วัดไร่เกาะต้นสำโรง พระประโทน เมือง นครปฐม 202.50 48.85 48.90 49.01 48.85 49.08 49.16 48.36 46.93
20 PD 0092 วัดหนองดินแดง หนองดินแดง เมือง นครปฐม 77.20 19.75 19.77 19.73 19.91 20.15 20.4 20.25 19.89
21 NL 0093 วัดหนองดินแดง หนองดินแดง เมือง นครปฐม 163.80 34.35 34.46 34.54 34.59 33.87 35.48 35.41 36.37
22 NB 0091 วัดหนองดินแดง หนองดินแดง เมือง นครปฐม 209.00 30.43 30.25 30.33 30.08 29.91 31.15 30.16 29.55
23 PD 0087 วัดไทยาวาส ไทยาวาส นครชัยศรี นครปฐม 86.91 16.60 16.68 16.95 16.84 16.55 18.97 18.72 17.29
24 NL 0088 วัดไทยาวาส ไทยาวาส นครชัยศรี นครปฐม 133.19 24.70 24.61 24.55 24.51 23.36 25.3 23.19 23.02
25 NB 0086 วัดไทยาวาส ไทยาวาส นครชัยศรี นครปฐม 159.59 35.77 35.70 35.79 35.66 36.11 36.78 36.54 35.52
26 SK0003 วัดแค วัดแค นครชัยศรี นครปฐม 252.00 16.49 16.37 16.48 16.76 16.93 17.27 16.93 16.27
27 NB0095 วัดแค วัดแค นครชัยศรี นครปฐม 197.00 25.79 25.71 25.68 25.36 25.16 25.39 24.73 23.32
28 NL0098 วัดแค วัดแค นครชัยศรี นครปฐม 157.00 39.33 39.28 39.43 40 40.08 40.14 39.01 38.45
29 PD0098 วัดแค วัดแค นครชัยศรี นครปฐม 105.00 38.64 38.49 38.57 38.66 37.86 38.35 39.14 38.52
30 BK4 วัดแค วัดแค นครชัยศรี นครปฐม 60.00 42.47 42.55 42.58 42.64 41.81 42.34 41.39 41.03
31 PT0004 วัดดอนยายหอม ดอนยายหอม เมือง นครปฐม 276.00 40.91 40.88 40.76 40.7 40.93 41.27 40.73 40.41
32 SK0005 วัดดอนยายหอม ดอนยายหอม เมือง นครปฐม 258.00 41.45 41.41 41.70 41.95 42.36 42.19 21.55 20.92
33 NB0097 วัดดอนยายหอม ดอนยายหอม เมือง นครปฐม 204.00 47.67 47.63 47.59 47.42 46.97 47.38 46.62 45.88
34 NL0100 วัดดอนยายหอม ดอนยายหอม เมือง นครปฐม 153.00 35.68 36.73 36.04 35.73 35.65 36.45 35.87 36.8
35 PD0102 วัดดอนยายหอม ดอนยายหอม เมือง นครปฐม 190.00 32.34 32.36 32.07 31.88 32.34 33.39 33.07 32.73
36 NB0096 วัดทะเลบก กระตีบ กำแพงแสน นครปฐม 190.00 10.97 11.07 11.14 11.46 10.99 11.62 11.23 10.08
37 NL0099 วัดทะเลบก กระตีบ กำแพงแสน นครปฐม 150.00 11.83 12.34 12.27 12.35 13.06 13.29 12.26 11.59
38 PD0099 วัดทะเลบก กระตีบ กำแพงแสน นครปฐม 110.00 41.05 41.00 40.93 40.47 41.15 42.12 41.85 40.47
39 SK0004 วัดบางหลวง บางหลวง บางเลน นครปฐม 100.00 22.45 22.48 22.52 23.03 22.76 23.36 23.93 23.03
40 NB0098 วัดบางหลวง บางหลวง บางเลน นครปฐม 145.00 20.86 20.77 20.71 20.57 21.15 21.33 21.41 21.25
41 NL0102 วัดบางหลวง บางหลวง บางเลน นครปฐม 180.00 20.60 20.55 20.68 20.41 20.91 21.07 21.55 21.44
42 NL0104 วัดบางหลวง บางหลวง บางเลน นครปฐม 210.00 22.70 22.71 22.65 20.32 20.82 21.55 21.63 21.66
43 PD0106 วัดบางหลวง บางหลวง บางเลน นครปฐม 234.00 10.02 10.14 10.25 10.49 11.07 11.11 10.87 10.15
44 PT0012 วัดหนองงูเหลือม หนองงูเหลือม เมือง นครปฐม 288.00 20.32 20.57 20.39 19.94 20.15 21.06 20.56 20.36
45 PD0111 วัดหนองงูเหลือม หนองงูเหลือม เมือง นครปฐม 142.00 24.29 24.33 24.38 24.46 25.51 25.21 25.08 24.78
46 NB0115 วัดหนองงูเหลือม หนองงูเหลือม เมือง นครปฐม 219.00 20.30 20.26 20.38 20.31 20.22 21.36 22.42 22.36
47 NL0114 วัดหนองงูเหลือม หนองงูเหลือม เมือง นครปฐม 105.00 22.51 22.58 22.43 22.82 21.96 22.46 21.74 22.03
48 SK0018 วัดหนองงูเหลือม หนองงูเหลือม เมือง นครปฐม 303.00 20.35 20.46 20.32 20.56 20.08 21.91 21.52 21.07
49 NB0108 วัดดอนเตาอิฐ สระสี่มุม กำแพงแสน นครปฐม 218.00 6.86 6.78 6.41 6.56 6.33 7.01 6.98 6.15
50 NL0115 วัดดอนเตาอิฐ สระสี่มุม กำแพงแสน นครปฐม 164.00 23.28 23.39 23.40 23.44 24.12 25.64 25.41 24.39
51 PD0115 วัดดอนเตาอิฐ สระสี่มุม กำแพงแสน นครปฐม 104.00 27.35 27.28 27.36 26.88 27.03 26.02 25.36 25.46
52 PT0007 วัดดอนพุทรา ดอนพุทรา ดอนตูม นครปฐม 275.00 3.83 3.98 3.78 4.08 3.66 4.45 3.32 3.36
53 SK0008 วัดดอนพุทรา ดอนพุทรา ดอนตูม นครปฐม 252.00 28.27 28.33 28.25 28.61 27.82 28.17 27.72 27.07
54 PD0110 วัดดอนพุทรา ดอนพุทรา ดอนตูม นครปฐม 101.00 25.81 25.94 26.03 25.77 26.18 26.34 26.9 27.18
55 NL0113 วัดดอนพุทรา ดอนพุทรา ดอนตูม นครปฐม 152.00 28.86 28.74 28.61 28.85 27.85 28.63 28.95 27.36
56 NB0109 วัดดอนพุทรา ดอนพุทรา ดอนตูม นครปฐม 202.00 29.53 29.52 29.62 29.96 29.34 28.98 28.42 28.32
57 NL 0105 วัดสว่างอารมณ์ นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม 150.00 16.50 16.55 16.44 16.24 15.96 16.47 15.54 16.31
58 NB0101 วัดสว่างอารมณ์ นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม 210.00 20.17 20.15 20.36 19.87 20.14 21.25 21.29 21.44
59 SK 6 วัดสว่างอารมณ์ นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม 243.00 8.95 8.99 9.05 8.85 8.38 9.39 8.23 8.25
60 PD 0094 วัดสว่างอารมณ์ นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม 96.00 18.80 18.83 18.77 18.84 19.77 19.51 19.41 19.36
61 PT0003 วัดสว่างอารมณ์ นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม 294.00 31.26 31.21 31.15 30.89 30.46 31.46 30.28 30.06
62 NB0122 วัดวังตะกู วังตะกู เมือง นครปฐม 104.00 21.06 21.01 20.88 20.93 21.51 21.39 21.05 20.18
63 NB0123 วัดวังตะกู วังตะกู เมือง นครปฐม 132.00 30.23 30.32 30.33 30.3 30.65 31.25 30.92 29.39
64 NL0126 วัดวังตะกู วังตะกู เมือง นครปฐม 173.00 38.38 38.45 38.54 39.02 38.47 38.16 38.44 37.97
65 PD0125 วัดวังตะกู วังตะกู เมือง นครปฐม 220.00 37.43 37.52 37.41 37.82 36.84 37.3 37.59 37.22
66 NB0127 วัดบ้านยาง บ้านยาง เมือง นครปฐม 200.00 25.71 25.59 25.66 25.47 26.02 26.15 26.01 25.78
67 PD0128 วัดบ้านยาง บ้านยาง เมือง นครปฐม 100.00 20.55 20.52 20.53 20.41 21.16 21.33 21.22 21.31
68 NL0131 วัดบ้านยาง บ้านยาง เมือง นครปฐม 150.00 26.05 26.00 26.07 25.87 26.16 27.41 27.39 26.54