ระดับน้ำบาดาลจากบ่อสังเกตการณ์ในจังหวัดนนทบุรีประจำปี 2552
ลำดับที่  หมายเลขบ่อ สถานที่ตั้ง ตำบล อำเภอ จังหวัด  ความลึกเจาะ ระดับน้ำ(เมตร)
ม.ค.52 ก.พ.52 มี.ค 52 เม.ย.52 พ.ค.52 มิ.ย.52 ก.ค.52 ส.ค.52
1 PD 0045 วัดบางแพรกเหนือ สวนใหญ่ เมือง นนทบุรี 101.00 16.71 16.55 16.63 16.58 16.46 16.53 17.18 16.95
2 NL 0064 วัดบางแพรกเหนือ สวนใหญ่ เมือง นนทบุรี 168.00 21.03 21.16 21.23 21.14 21.17 21.1 21.06 20.88
3 NB 0058 วัดบางแพรกเหนือ สวนใหญ่ เมือง นนทบุรี 210.00 21.33 21.41 21.37 21.45 21.41 21.36 21.44 21.36
4 NL 0041 ร.ร.คลองเกลือ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 153.00 20.49 20.51 21.47 21.47 21.52 21.62 21.32 21.02
5 NB 0024 ร.ร.คลองเกลือ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 205.00 22.75 22.63 22.69 22.48 22.39 22.45 22.36 22.49
6 PD 0063 วัดผาสุกมณีจักร ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 110.00 17.47 17.36 17.52 17.31 17.27 17.32 18.11 18.24
7 PD 0055 วัดละหาร สโนนลอย บางบัวทอง นนทบุรี 107.00 14.36 14.42 14.36 14.4 14.28 15.06 16.12 16.05
8 NL 0005 วัดละหาร สโนนลอย บางบัวทอง นนทบุรี 177.00 17.77 17.63 17.81 17.75 17.82 18.02 17.35 17.48
9 NB 0004 วัดละหาร สโนนลอย บางบัวทอง นนทบุรี 225.00 15.10 15.19 15.16 15.21 15.16 15.25 15.21 15.2
10 NB 0065 ร.ร.ลิ่มกุลวัฒนา ราษฎ์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี 104.00 19.84 14.88 14.73 14.66 14.47 14.56 14.38 14.42
11 NL 0073 ร.ร.ลิ่มกุลวัฒนา ราษฎ์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี 168.00 22.57 22.47 22.59 22.62 22.56 21.99 21.73 21.84
12 PD 0061 ร.ร.ลิ่มกุลวัฒนา ราษฎ์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี 221.00 22.53 22.58 22.63 23.98 23.63 23.44 23.21 22.27
13 PD 0056 วัดพิกุลเงิน บางเมือง บางใหญ่ นนทบุรี 100.00 22.68 21.36 21.42 22.31 22.44 22.49 22.34 21.86
14 NB 0063 วัดพิกุลเงิน บางเมือง บางใหญ่ นนทบุรี 224.00 22.61 21.55 21.73 22.54 22.68 22.55 22.51 22.73
15 PT0016 วัดต้นเชือก บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี 303.00 22.30 23.43 22.46 22.93 22.57 22.46 22.32 22.36
16 SK0019 วัดต้นเชือก บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี 267.00 24.13 24.09 24.16 23.97 23.66 24.12 24.16 24.18
17 NB0121 วัดต้นเชือก บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี 207.00 23.95 24.01 23.55 23.26 23.48 24.33 24.31 24.07
18 NL0125 วัดต้นเชือก บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี 179.00 25.02 25.12 25.06 24.82 24.57 25.28 28.2 26.55
19 PD0123 วัดต้นเชือก บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี 147.00 24.88 24.56 24.77 24.71 24.44 24.91 25.03 24.13
20 PT0006 สนามกีฬาพิทักษ์นนทเขต ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี 300.00 30.95 30.81 30.85 30.75 30.32 30.46 30.45 29.39
21 NL0101 สนามกีฬาพิทักษ์นนทเขต ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี 150.00 20.25 20.77 20.68 20.32 20.36 20.51 20.44 20.49
22 NB0103 สนามกีฬาพิทักษ์นนทเขต ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี 200.00 20.40 20.35 20.31 20.25 20.44 20.87 20.61 20.32
23 PD0105 สนามกีฬาพิทักษ์นนทเขต ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี 100.00 12.92 13.03 12.95 12.85 12.71 13.06 12.97 12.07
24 SK0011 สนามกีฬาพิทักษ์นนทเขต ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี 250.00 23.83 24.06 23.92 24.09 24.24 25.09 24.87 23.59
25 PT0022 วัดศรีประวัติ ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี 309.00 18.73 18.68 18.85 18.76 18.56 18.53 17.99 16.47
26 SK0021 วัดศรีประวัติ ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี 261.00 20.81 20.74 20.86 20.44 20.33 20.55 20.26 21.56
27 NB0128 วัดศรีประวัติ ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี 220.00 23.34 23.41 23.39 23.26 23.41 23.48 23.56 22.73
28 NL0129 วัดศรีประวัติ ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี 163.00 24.00 24.31 24.16 23.96 24.03 23.81 24.09 24.35
29 PD0129 วัดศรีประวัติ ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี 212.00 24.73 24.65 24.63 24.88 24.37 24.74 24.93 23.92