ระดับน้ำบาดาลจากบ่อสังเกตการณ์ในจังหวัดสมุทรปราการประจำปี 2552
ลำดับที่ หมายเลข สถานที่ตั้ง ตำบล อำเภอ จังหวัด ความ ระดับน้ำปี 2552
  บ่อ         ลึกเจาะ ม.ค.-52 ก.พ.-52 มี.ค.-52 เม.ย.-52 พ.ค.-52 มิ.ย.-52 ก.ค.-52 ส.ค.-52
1 PD0010 วัดรวก  บางพึ่ง พระประแดง สมุทรปราการ 97.60 21.55 21.60 21.49 20.25 20.30 20.31 20.18 20.20
2 NL0067 วัดคู่สร้าง ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 139.00 20.28 20.33 20.30 19.74 19.70 19.75 19.70 19.62
3 NB0053 วัดคู่สร้าง ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 187.00 20.26 20.40 20.21 19.37 19.31 19.38 19.33 19.29
4 PN0004 วัดคู่สร้าง ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 546.00 29.14 29.35 29.15 28.63 28.70 28.79 28.81 28.74
5 PD0046 วัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก พระประแดง สมุทรปราการ 116.00 22.50 22.58 22.47 20.59 20.77 21.08 21.14 21.78
6 NB0002 วัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก พระประแดง สมุทรปราการ 189.00 23.61 23.68 23.54 21.48 21.51 21.45 21.51 21.42
7 PT0013 ป้อมพระจุลฯ แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 300.00 24.62 24.72 24.50 23.37 23.30 23.39 25.33 23.30
8 SK0013 ป้อมพระจุลฯ แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 250.00 23.77 23.79 23.70 22.11 22.16 22.29 22.30 22.22
9 NB0118 ป้อมพระจุลฯ แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 200.00 21.15 21.20 21.22 19.87 19.75 19.88 19.95 19.90
10 NL0122 ป้อมพระจุลฯ แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 150.00 21.64 21.72 21.69 20.04 20.42 20.53 20.48 20.52
11 PD0117 ป้อมพระจุลฯ แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 100.00 21.30 21.39 21.33 20.58 20.63 20.79 20.71 20.63
12 PD0069 วัดบางพลีน้อย บางพลีน้อย บางพลี สมุทรปราการ 111.00 18.71 18.80 18.75 17.12 17.29 17.30 17.28 17.22
13 NL0077 วัดบางพลีน้อย บางพลีน้อย บางพลี สมุทรปราการ 162.00 18.29 18.35 18.31 17.91 17.88 17.95 17.93 17.85
14 NB0071 วัดบางพลีน้อย บางพลีน้อย บางพลี สมุทรปราการ 192.00 18.33 18.42 18.29 17.84 17.81 17.83 17.80 17.72
15 PD0011 วัดมงคลนิมิต บางเสาธง บางพลี สมุทรปราการ 82.35 18.26 18.30 18.22 16.20 16.17 16.24 16.29 16.22
16 NB0100 ร.ร.พูลเจริญวิทยาคม บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 200.00 30.19 30.27 30.20 26.68 26.70 26.65 26.72 26.68
17 NL0120 ร.ร.พูลเจริญวิทยาคม บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 150.00 27.54 27.60 27.51 24.23 24.27 24.30 24.33 24.25
18 PD0118 ร.ร.พูลเจริญวิทยาคม บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 100.00 27.30 27.35 27.40 24.38 24.50 24.57 24.60 24.41
19 PD0012 วัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 115.85 25.59 25.63 25.64 23.44 23.40 23.58 23.54 23.48
20 NL0037 วัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 163.00 26.90 27.08 27.12 25.29 25.31 25.49 25.43 25.32
21 NB0029 วัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 271.00 27.63 27.74 27.80 25.30 25.42 25.50 25.42 25.37
22 NL0063 โทรศัพท์บางพลี บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 140.00 27.58 27.60 27.51 25.60 25.63 25.71 25.68 25.59
23 NB0057 โทรศัพท์บางพลี บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 204.00 19.20 19.33 19.15 17.19 17.22 17.29 17. 22 17.15
24 NL0061 วัดน้อยสุวรรณาราม แพรกษา บางพลี สมุทรปราการ 159.00 24.05 24.19 21.27 21.23 21.20 21.18 21.24 21.20
25 NB0056 วัดน้อยสุวรรณาราม แพรกษา บางพลี สมุทรปราการ 210.00 25.74 25.82 25.80 23.27 23.38 23.42 23.40 23.32
26 PN0003 วัดน้อยสุวรรณาราม แพรกษา บางพลี สมุทรปราการ 500.00 16.12 16.22 16.28 14.22 14.31 14.43 14.51 14.29
27 PD0022 ศาลากลางปากน้ำ ปากน้ำ เมือง สมุทรปราการ 142.00 18.25 18.30 18.34 16.52 16.50 16.70 16.67 16.53
28 NB0030 ศาลากลางปากน้ำ ปากน้ำ เมือง สมุทรปราการ 217.00 21.11 21.19 21.20 22.60 22.57 22.64 22.61 22.58
29 NB0099 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูฯ ท้ายบ้าน เมือง สมุทรปราการ 199.00 27.08 27.25 27.35 21.87 21.93 22.15 22.10 21.90
30 PD0104 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูฯ ท้ายบ้าน เมือง สมุทรปราการ 105.00 21.16 21.28 21.30 20.51 20.54 20.63 20.59 20.54
31 NL0107 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูฯ ท้ายบ้าน เมือง สมุทรปราการ 158.00 22.20 22.31 22.27 20.46 20.42 20.59 20.61 20.51
32 NB0093 วัดราษฏร์บำรุง บางปู เมือง สมุทรปราการ 199.00 19.45 19.51 19.48 18.72 18.70 18.85 18.80 18.74
33 NL0096 วัดราษฏร์บำรุง บางปู เมือง สมุทรปราการ 166.00 21.20 21.30 21.27 19.01 19.15 19.30 19.35 19.27
34 PD0096 วัดราษฏร์บำรุง บางปู เมือง สมุทรปราการ 130.00 20.33 20.35 20.33 17.20 17.28 17.25 17.21 17.25
35 NB0105 วัดศรีจันทราราม บางปู เมือง สมุทรปราการ 200.00 19.39 19.42 19.40 16.72 16.84 16.80 16.75 16.67
36 PD0108 วัดศรีจันทราราม บางปู เมือง สมุทรปราการ 100.00 19.19 19.24 19.26 17.33 17.45 17.40 17.36 17.33
37 NL0112 วัดศรีจันทราราม บางปู เมือง สมุทรปราการ 150.00 18.72 18.76 18.64 17.42 17.40 17.39 17.32 17.38
38 PD0038 วัดหัวคู้วนาราม ศีรษะจรเข้น้อย บางพลี สมุทรปราการ 112.00 15.47 15.52 15.49 15.17 15.22 15.32 15.29 15.38
39 NB0113 วัดหัวคู้วนาราม ศีรษะจรเข้น้อย บางพลี สมุทรปราการ 200.00 23.04 23.11 23.18 22.17 22.24 22.20 22.17 22.21
40 NL0118 วัดหัวคู้วนาราม ศีรษะจรเข้น้อย บางพลี สมุทรปราการ 150.00 31.71 31.80 31.91 28.68 28.71 28.67 28.65 28.59
41 PD0120 วัดหัวคู้วนาราม ศีรษะจรเข้น้อย บางพลี สมุทรปราการ 100.00 1.15 1.16 1.20 1.69 1.62 1.60 1.50 1.39
42 NB0104 วัดคลองชวดลากข้าว บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 200.00 29.20 29.29 29.33 27.73 27.80 27.73 27.66 27.71
43 PD0107 วัดคลองชวดลากข้าว บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 100.00 24.18 24.23 24.20 23.02 23.13 23.29 23.24 23.12
44 NL0111 วัดคลองชวดลากข้าว บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 150.00 25.29 25.36 25.31 23.39 23.41 23.48 23.47 23.38
45 NB0114 อบต.แพรกษา แพรกษา เมือง สมุทรปราการ 201.00 6.30 6.44 6.37 5.76 5.81 5.91 5.88 5.81
46 NL0119 อบต.แพรกษา แพรกษา เมือง สมุทรปราการ 151.00 25.40 25.42 25.39 23.04 23.13 23.20 23.16 23.23
47 PD0116 อบต.แพรกษา แพรกษา เมือง สมุทรปราการ 91.00 18.22 18.30 18.27 9.90 10.17 10.24 10.20 10.26
48 NB0107 วัดศรีวารีน้อย ศีรษะจรเข้น้อย บางพลี สมุทรปราการ 200.00 30.13 30.25 30.19 27.47 24.50 24.61 24.65 24.61
49 NL0108 วัดศรีวารีน้อย ศีรษะจรเข้น้อย บางพลี สมุทรปราการ 150.00 29.75 29.80 29.77 27.06 27.29 27.31 27.32 27.28
50 PD0112 วัดศรีวารีน้อย ศีรษะจรเข้น้อย บางพลี สมุทรปราการ 100.00 16.80 16.87 16.82 15.41 15.52 15.64 15.61 15.67
51 NB0094 วัดเจริญวราราม  คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 183.00 18.34 18.39 18.31 16.14 16.20 16.29 16.27 16.33
52 NL0095 วัดเจริญวราราม  คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 156.00 18.26 18.33 18.27 16.22 16.24 16.35 16.30 16.37
53 PD0095 วัดเจริญวราราม  คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 117.00 18.55 18.64 18.59 16.68 16.73 16.84 16.81 16.88
54 NB0116 วัดคอลาด บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ 196.00 21.47 21.53 21.54 20.74 20.81 21.15 21.19 21.08
55 NL0121 วัดคอลาด บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ 147.00 25.62 25.68 25.72 23.24 23.32 23.40 23.46 23.40
56 PD0119 วัดคอลาด บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ 98.00 22.30 22.36 22.40 20.33 20.39 20.47 20.42 20.38
57 PT0005 สถานีวิทยุการบิน บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 200.00 19.58 19.70 19.65 19.18 19.09 19.14 19.21 19.15
58 NL0097 สถานีวิทยุการบิน บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 250.00 21.02 21.22 21.18 19.06 19.11 19.20 19.12 19.20
59 PD0097 สถานีวิทยุการบิน บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 100.00 19.37 19.44 19.40 17.29 17.35 17.30 17.28 17.31
60 SK0007 สถานีวิทยุการบิน บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 150.00 24.81 24.89 24.84 21.10 21.24 21.28 21.25 21.21
61 NB0102 สถานีวิทยุการบิน บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 300.00 22.45 22.58 22.60 26.34 26.22 26.15 26.11 26.13
62 PT0009 วัดตำหรุ บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 300.00 22.17 22.20 22.16 25.14 25.19 25.29 25.27 25.19
63 PD0101 วัดตำหรุ บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 100.00 19.60 19.59 19.64 18.41 18.50 18.61 18.55 18.49
64 NL0103 วัดตำหรุ บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 150.00 22.17 22.23 22.30 20.14 20.27 20.33 20.30 20.27
65 SK0010 วัดตำหรุ บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 250.00 23.51 23.64 23.60 22.37 22.41 22.50 22.44 22.37
66 NB0111 วัดตำหรุ บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 200.00 22.56 22.55 22.56 20.57 20.64 20.65 20.68 20.59