ระดับน้ำบาดาลจากบ่อสังเกตการณ์ในจังหวัดสมุทรสาครประจำปี 2552
ลำดับที่  หมายเลขบ่อ สถานที่ตั้ง ตำบล อำเภอ จังหวัด  ความลึกเจาะ ระดับน้ำ(เมตร)
ม.ค.52 ก.พ.52 มี.ค 52 เม.ย.52 พ.ค.52 มิ.ย.52 ก.ค.52 ส.ค.52
1 PD 0019 ศาลากลาง จ.สมุทรสาคร มหาชัย เมือง สมุทรสาคร 102.00 4.46 4.53 4.48 4.03 4.46 5.15 5.26 5.66
2 NB 0026 ศาลากลาง จ.สมุทรสาคร มหาชัย เมือง สมุทรสาคร 211.00 9.51 9.78 9.68 9.25 9.39 10.06 10.11 10.18
3 C 0001 ร.ร.คลองครุ มหาชัย เมือง สมุทรสาคร 320.00 81.98 81.56 81.44 81.41 81.02 80.86 80.26 81
4 C 0002 ร.ร.คลองครุ มหาชัย เมือง สมุทรสาคร 212.00 57.25 58.06 57.62 55.96 56.67 55.93 54.76 53.32
5 C 0003 ร.ร.คลองครุ มหาชัย เมือง สมุทรสาคร 141.00 30.37 30.41 30.49 28.73 29.35 29.54 28.91 28.71
6 C 0004 ร.ร.คลองครุ มหาชัย เมือง สมุทรสาคร 105.00 20.43 20.36 20.25 21.9 21.48 20.82 20.73 20.33
7 C 0005 ร.ร.คลองครุ มหาชัย เมือง สมุทรสาคร 78.00 15.36 15.48 15.28 14.81 15.03 14.16 15.06 14.92
8 PD 0052 วัดบางปิ้ง นาดี เมือง สมุทรสาคร 86.00 16.42 16.38 16.33 16.62 16.17 17.03 17.19 16.35
9 NL 0024 วัดบางปิ้ง นาดี เมือง สมุทรสาคร 146.00 12.88 12.65 12.69 11.85 12.01 13.15 13.27 14.48
10 NB 0060 วัดบางปิ้ง นาดี เมือง สมุทรสาคร 230.00 15.72 15.61 15.67 15.56 15.66 16.33 15.95 15.06
11 PD 0018 วัดนางสาว ท่าใหม่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 92.00 20.46 20.77 20.53 20.44 20.09 20.86 20.62 20.63
12 NL 0032 วัดนางสาว ท่าใหม่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 156.00 32.21 32.16 32.26 33.31 31.95 32.27 32.15 33.04
13 NB 0025 วัดนางสาว ท่าใหม่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 219.00 43.64 43.75 43.55 42.89 43.03 44.18 43.24 41.48
14 DMW 0004 วัดพันท้ายนรสิงห์ บางน้ำจืด เมือง สมุทรสาคร 498.00 47.35 47.62 47.36 48.02 47.82 48.31 47.72 47.35
15 PT0011 วัดเทพนรรัตน์ นาดี เมือง สมุทรสาคร 303.00 54.26 54.34 54.27 55.14 55.06 54.92 54.43 53.36
16 PD0109 วัดเทพนรรัตน์ นาดี เมือง สมุทรสาคร 122.00 19.20 19.28 19.13 19.22 18.97 19.17 19.28 19.2
17 NB0112 วัดเทพนรรัตน์ นาดี เมือง สมุทรสาคร 183.00 75.51 75.48 75.47 76.63 76.14 75 76.77 73.36
18 NL0117 วัดเทพนรรัตน์ นาดี เมือง สมุทรสาคร 149.00 25.00 25.08 25.14 24.96 24.88 25.06 24.82 23.38
19 SK0020 วัดเทพนรรัตน์ นาดี เมือง สมุทรสาคร 246.00 16.18 16.66 16.43 16.25 16.18 17.08 16.85 15.55
20 PT0021 สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 อำแพง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 298.25 46.45 46.54 46.36 45.82 45.93 46.17 45.9 44.82
21 NB0129 สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 อำแพง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 211.90 66.80 66.72 66.78 65.73 66.06 66.26 66.15 63.64
22 SK0026 สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 อำแพง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 258.10 23.20 23.13 23.17 23.69 23.55 23.92 23.62 23.52
23 NL0133 สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 อำแพง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 147.10 61.48 61.52 61.39 60.62 60.15 61.18 60.11 60.15
24 PT0025 วัดใหญ่จอมปราสาท ท่าจีน เมือง สมุทรสาคร 303.00 22.08 22.13 22.15 21.95 21.81 22.37 22.45 21.82
25 NB0132 วัดใหญ่จอมปราสาท ท่าจีน เมือง สมุทรสาคร 206.00 70.87 70.65 70.63 70.13 69.82 70.57 70.96 69.57
26 NL0134 วัดใหญ่จอมปราสาท ท่าจีน เมือง สมุทรสาคร 156.00 57.26 57.34 57.30 56.77 56.03 57.38 57.82 56.62
27 SK0027 วัดใหญ่จอมปราสาท ท่าจีน เมือง สมุทรสาคร 267.00 63.55 63.81 63.44 62.69 63.05 64.51 64.32 63.18
28 PD0132 วัดใหญ่จอมปราสาท ท่าจีน เมือง สมุทรสาคร 110.00 77.48 77.53 77.51 76.88 76.7 77.32 76.61 77.34
29 PT0010 วัดใต้บ้านบ่อ บ้านบ่อ เมือง สมุทรสาคร 303.00 58.50 58.47 58.52 57.53 56.68 56.9 55.87 54.4721
30 PD0103 วัดใต้บ้านบ่อ บ้านบ่อ เมือง สมุทรสาคร 105.00 20.19 20.20 20.15 20.06 20.15 23.26 22.51 21.56
31 NB0110 วัดใต้บ้านบ่อ บ้านบ่อ เมือง สมุทรสาคร 209.00 67.31 67.22 67.65 65.58 64.93 65.06 64.87 65.58
32 NL0109 วัดใต้บ้านบ่อ บ้านบ่อ เมือง สมุทรสาคร 161.00 68.36 68.25 68.38 68 68.13 68.09 67.45 63.45
33 SK0015 วัดใต้บ้านบ่อ บ้านบ่อ เมือง สมุทรสาคร 255.00 65.31 65.73 65.57 65.51 65.12 65.72 65.23 63.37
34 PT0008 วัดยกกระบัตร ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 305.85 52.64 52.07 52.33 52.53 50.87 51.33 50.82 49.48
35 PD0100 วัดยกกระบัตร ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 104.10 25.88 25.96 25.84 25.06 24.88 25.12 24.34 24.73
36 NB0106 วัดยกกระบัตร ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 211.90 67.95 68.02 67.88 66.93 66.56 67.26 67.15 66.22
37 NL0110 วัดยกกระบัตร ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 154.60 65.14 65.26 65.34 65.47 65.84 66.03 65.35 64.43
38 SK0017 วัดยกกระบัตร ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 266.50 51.85 51.93 51.88 52.01 51.73 51.18 52.28 50.96
39 SK0009 วัดรางตันนิลประดิษฐ์ หนองบัว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 300.00 50.30 50.22 50.28 50.45 50.32 51.52 51.37 50.87
40 NL0106 วัดรางตันนิลประดิษฐ์ หนองบัว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 100.00 32.71 32.68 32.65 32.97 32.84 32.95 32.84 33.73
41 NB0133 วัดรางตันนิลประดิษฐ์ หนองบัว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 200.00 50.33 50.44 50.40 49.88 50.12 50.62 51.22 50.82
42 PD0131 วัดรางตันนิลประดิษฐ์ หนองบัว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 150.00 33.44 33.29 33.36 32.83 33.09 34.21 33.88 32.37
43 PT0026 วัดรางตันนิลประดิษฐ์ หนองบัว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 250.00 44.98 44.83 44.86 44.37 43.81 44.45 43.25 42.4
44 SK0025 วัดเจ็ดริ้ว เจ็ดริ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 207.11 65.19 65.07 65.26 65.31 64.41 65.37 64.18 65.17
45 NL0130 วัดเจ็ดริ้ว เจ็ดริ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 87.14 20.16 20.20 20.11 20.08 21.16 21.06 20.92 20.88
46 PT0017 วัดเจ็ดริ้ว เจ็ดริ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 299.00 47.09 47.16 47.26 47.06 46.85 47.32 46.28 45.82
47 NB0124 วัดเจ็ดริ้ว เจ็ดริ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 152.20 47.63 48.58 48.66 48.14 48.55 48.27 47.81 46.54
48 PD0121 วัดเจ็ดริ้ว เจ็ดริ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 259.00 48.37 48.21 48.19 48 47.72 48.06 47.92 46.99
49 PT0020 วัดหนองสองห้อง หนองสองห้อง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 297.00 46.35 46.40 46.52 46.36 46.53 47.11 46.18 46.53
50 NB0125 วัดหนองสองห้อง หนองสองห้อง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 189.00 41.53 41.68 42.01 41.68 42.38 42.15 41.26 40.17
51 PD0126 วัดหนองสองห้อง หนองสองห้อง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 105.00 36.77 36.84 36.96 36.85 35.56 36.25 36.39 36.32
52 NL0128 วัดหนองสองห้อง หนองสองห้อง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 147.00 44.03 44.11 43.95 43.66 44.05 44.26 43.76 46.15
53 SK0024 วัดหนองสองห้อง หนองสองห้อง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 250.00 47.35 47.21 47.29 46.83 45.77 46.51 45.32 45.68
54   โรงพยาบาลบ้านแพ้ว บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 300.00 49.74 49.67 49.77 49.88 50 50.15 50.03 50