ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ตัวอย่างหนังสือราชการฟอนต์ TH SarabunPSK
     
ตราสัญลักษณ์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
 
           
    กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

 
         
รายการ
ดาวน์โหลดฟอนต์ 13 ฟอนต์ไทย
วิธีติดตั้ง
อ่านก่อนดาวน์โหลดแม่แบบ
แม่แบบหนังสือราชการ
แม่แบบ Word 2007
แม่แบบ Word 2003
PDF
1.
บันทึกข้อความ แบบหนังสือภายในกรม ทบ.
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2.
บันทึกข้อความ แบบหนังสือภายในกระทรวง ทส.
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 
3.
หนังสือภายนอก (ปลัดกระทรวงฯ ลงนาม)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4.
หนังสือภายนอก (อธิบดี ลงนาม)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด