คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 3.69 Mb ดาวน์โหลด : 167 ครั้ง อ่าน : 124 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

ร่างแบบ OIT

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.21 Mb ดาวน์โหลด : 71 ครั้ง อ่าน : 92 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.33 Mb ดาวน์โหลด : 78 ครั้ง อ่าน : 92 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

จำนวนทั้งหมด 51 รายการ