ดาวน์โหลด

PMQA 4.0

การประชุมเพื่อพิจารณาการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ.2564 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (12 ม.ค.2564)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.32 Mb ดาวน์โหลด : 21 ครั้ง อ่าน : 22 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

การอบรมเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (5 มี.ค.2563)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 8.23 Mb ดาวน์โหลด : 101 ครั้ง อ่าน : 249 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

การประชุมเพื่อพิจารณาการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2563 (13 ม.ค.2563)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 6.25 Mb ดาวน์โหลด : 70 ครั้ง อ่าน : 212 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

จำนวนทั้งหมด 3 รายการ