ดาวน์โหลด

PMQA 4.0

การอบรมเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (5 มี.ค.2563)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 8.23 Mb ดาวน์โหลด : 49 ครั้ง อ่าน : 58 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

การประชุมเพื่อพิจารณาการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2563 (13 ม.ค.2563)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 6.25 Mb ดาวน์โหลด : 44 ครั้ง อ่าน : 112 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

จำนวนทั้งหมด 2 รายการ