วีดีทัศน์

การประชุมสัมมนา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (22 ม.ค.2562)

  • อัพเดทวันที่ 13 ธ.ค. 62
  • 128 อ่าน
Email