วีดีทัศน์

การประชุมสัมมนา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (25 ก.พ.2563)

  • อัพเดทวันที่ 15 มิ.ย. 63
  • 98 อ่าน
Email