วีดีทัศน์

การประชุมหารือ การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 มี.ค.2563)

  • อัพเดทวันที่ 15 มิ.ย. 63
  • 68 อ่าน
Email