วีดีทัศน์

การประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (8 มิ.ย.2563)

  • อัพเดทวันที่ 15 มิ.ย. 63
  • 74 อ่าน
Email