กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เลขที่ 26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร 0 2666 7121 โทรสาร 0 2666 7130 อีเมล์: psdg.09@gmail.com