ข่าวสารนํ้าบาดาล

การประชุมสัมมนา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  • อัพเดทวันที่ 17 พ.ค. 62
  • อ่าน 188
  • เผยแพร่โดย dgr10 Admin
Email
อัลบั้มภาพ 16 ภาพ

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 08:30 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมสัมมนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี นางฉวีวรรณ นิลวงศ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวิทยากรให้การบรรยาย ทั้งนี้มีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 100 ราย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล