ข่าวสารนํ้าบาดาล

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (Site Visit) ของส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  • อัพเดทวันที่ 28 พ.ค. 62
  • อ่าน 167
  • เผยแพร่โดย dgr10 Admin
Email
อัลบั้มภาพ 11 ภาพ

  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดให้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจติดตามติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (Site Visit) ของส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมีนางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม รองอธิบดีกรมททรัพยากรน้ำบาดาล (นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี) ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม/สทบ.เขต 1-12 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

  โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (Site Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 จากคณะผู้ตรวจติดตามฯ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม