ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประชุมพิจารณาการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 5 ก.พ. 64
  • อ่าน 30
  • เผยแพร่โดย dgr10 Admin
Email
อัลบั้มภาพ 11 ภาพ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกลุ่มพัฒนาระบบ จัดประชุมพิจารณาการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมีนายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

การเลือกงานด้านที่จะทำการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต (3 ด้าน)
ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ 3 การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

การเลือกกระบวนงานจากงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การเตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต