ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศรายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2563 ขั้นตอนที่ 1 การประเมินตนเอง

  • อัพเดทวันที่ 12 มิ.ย. 63
  • อ่าน 159
  • เผยแพร่โดย dgr10 Admin
Email
อัลบั้มภาพ 1 ภาพ

สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศประกาศรายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2563 ขั้นตอนที่ 1 การประเมินตนเอง

โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผ่าน การตรวจพิจารณาในขั้นตอนที่ 1 การประเมินตนเอง มีคะแนนในภาพรวม 412.03 คะแนน เป็นระบบราชการ 3.30