น้ำบาดาลน่ารู้ : บทสารคดี/บทสัมภาษณ์ "น้ำบาดาลกู้สถานการณ์ภัยแล้งภาคตะวันออก"
     
ตราสัญลักษณ์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
น้ำบาดาลน่ารู้
 
           
    กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
         
"น้ำบาดาล...ต้านภัยแล้ง"
ตอน 8 ไขข้อข้องใจการเจาะบ่อบาดาล ตอน 2

     การสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้จะทำให้เกิด "ปัญหาแผ่นดินทรุด" หรือไม่? คำตอบคือ "ไม่" เพราะการเจาะและสูบใช้น้ำบาดาล จะต้องมีการควบคุมและดำเนินการอย่างถูกต้อง และจะต้องไม่สูบน้ำบาดาลเกินสมดุลตามธรรมชาติ

     "แผ่นดินทรุด" เกิดจากการสูบทดสอบเกินกว่าสมดุลของน้ำที่ไหลเข้ามาเพิ่มเติมตามธรรมชาติและสูบต่อเนื่องนานสิบๆ ปี พื้นที่ที่มีการสูบใช้น้ำบาดาล ตั้งอยู่บนชั้นดินอ่อนที่ยังไม่แข็งตัว และพื้นที่ดังกล่าวมีน้ำหนักกดทับมหาศาลจากตึกขนาดใหญ่และการจราจรที่หนาแน่น
     ในปัจจุับัน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ทำเทคโนโลยีด้านอุทกธรณีวิทยาและการสำรวจธรณีฟิสิกส์มาใช้ประกอบการสำรวจและเจาะบ่อน้ำบาดาล ทำให้สามารถกำหนดพื้นที่และระดับความลึกในการเจาะได้อย่างแม่นยำและได้ปริมาณน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้มากเพียงพอโดยไม่เกินสมดุลธรรมชาติ ดังนั้น ผู้สูบน้ำบาดาลมาใช้ภายใต้การควบคุมของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงไม่ต้องหวั่นวิตกกับปัญหาแผ่นดินทรุดแต่อย่างใด
      อีกกรณีหนึ่ง คือ หากใช้น้ำบาดาลมากๆ และใช้อย่างต่อเนื่อง จะ "ไม่" ทำให้น้ำผิวดินแห้ง เพราะต้นกำเนิดน้ำบาดาลไม่ได้มาจากน้ำผิวดิน
      น้ำบาดาล เกิดมาจาก 1. การเย็นตัวของหินหลอมเหลงที่เย็นตัวลง ไอน้ำต่าง ๆ จะกลายเป็นน้ำแทรกอยู่ตามรอยต่อและช่องว่างของหินแร่เหล่านั้น 2. น้ำบาดาลเกิดขึ้นพร้อมการกำเนิดของหินชั้น ในขณะที่แร่ธาตุต่าง ๆ เกิดการตกตะกอนและแข็งตัวเป็นหิน น้ำก็จะเกิดการขังตัีวหรือแทรกอยู่ตามรูพรุนในเนื้อหิน กลายเป็นน้ำบาดาลในชั้นกรวดทราย และ 3. น้ำบาดาลมาจากน้ำในบรรยากาศที่ตกสู่พื้นดินแล้วไหลลงแม่น้ำลำคลอง ทะเล หรือมหาสมุทรกลายเป็นน้ำผิวดิน แต่บางส่วนจะไหลลงสู่ใต้ดิน และถูกกักเก็บไว้ในชั้นดินและหินเกิดเป็นน้ำบาดาล
     ดังนั้น น้ำบาดาลกับน้ำผิวดิน จึงเป็นคนละส่วนกัน มีต้นกำเนิดต่างกัน การใช้น้ำบาดาลจึงไม่ทำให้น้ำผิวดินแห้งลงแต่อย่างใด...

pumzy & pumpza กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ที่มา : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

โทรศัพท์ 0-2299-3900


 
     
น้ำบาดาล...ต้านภัยแล้ง
     
ตอน 1 เรื่อง "วิกฤติขาดแคลนน้ำ"
ตอน 2 เรื่อง "กรมทรัพยากรน้ำบาดาล"

ตอน 3 เรื่อง "คุณประโยชน์น้ำบาดาล"

ตอน 4 เรื่อง "บทบาทน้ำบาดาล"
ตอน 5 เรื่อง "บาดาลแก้วิกฤติภัยแล้ง"
ตอน 6 เรื่อง "บาดาลต้านภัยแล้งภาคตะวันออก"
ตอน 7 เรื่อง "ไขข้อข้องใจการเจาะบ่อบาดาล ตอน 1"
ตอน 8 เรื่อง "ไขข้อข้องใจการเจาะบ่อบาดาล ตอน 2"
ตอน 9 เรื่อง "การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบดาาล"
ตอน 10 เรื่อง "แผนงานอนาคตของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล"