ส่วนสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร 02-666-7151-52,02-666-7156-58 โทรสาร 02-666-7160 อีเมล์: spr00.bkk@gmail.com