ปฏิทินกิจกรรม

อบรม หลักสูตร "การซ่อมและบำรุงรักษาระบบประปาบาดาลและระบบกระจายน้ำ" ครั้งที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ

  • อัพเดทวันที่ 2 มี.ค. 65
  • 138 อ่าน
Email

วันที่ : 2 มี.ค. 65 - 4 มี.ค. 65

เวลา : 8.30 น. - 16.30 น.

สถานที่ : โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงาน : สำนักบริหารกลาง

     วันที่ 2 - 4 มีนาคม 2565 สำนักบริหารกลาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  จัดอบรม หลักสูตร “การซ่อมและบำรุงรักษาระบบประปาบาดาลและระบบกระจายน้ำ” ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านดูแลรักษาระบบประปาบาดาล และระบบกระจายน้ำ ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การใช้งานระบบประปาบาดาลและระบบกระจายน้ำเป็นไปอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ทั้งสิ้น 90 ราย ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ

     โอกาสนี้ นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการอบรมโดย นางอริสรา สิทธิยศ ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม

     ทั้งนี้ ได้มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มาบรรยายมอบความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย

ข่าว : http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/6647