ปฏิทินกิจกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  • อัพเดทวันที่ 1 เม.ย. 65
  • 158 อ่าน
Email

วันที่ : 3 เม.ย. 65

เวลา : 06:00 น. - 21:00 น.

สถานที่ : ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงาน : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล