ปฏิทินกิจกรรม

การประชุมวิชาการน้ำบาดาลนานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ น้ำบาดาล : กุญแจสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 1st Thailand Groundwater Symposium : Key to Water Security and Sustainability

  • อัพเดทวันที่ 31 พ.ค. 65
  • 366 อ่าน
Email

วันที่ : 22 ส.ค. 65 - 26 ส.ค. 65

เวลา : 8.30 น. - 16.30 น.

สถานที่ : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กำหนดจัดการประชุมวิชาการน้ำบาดาลนานาชาติ ครั้งที่ 1 
หัวข้อ น้ำบาดาล : กุญแจสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 
(1st Thailand Groundwater Symposium : Key to Water Security and Sustainability
ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร และทัศนศึกษาเยี่ยมชมภารกิจงานน้ำบาดาลพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565

ติดตามรายละเอียดได้ทาง www.thaigroundwater-2022.org
Contact Info:
• Dr. Arissara Sitthiyot
Email: thaigroundwater2022@gmail.com Tel. + 66 2666 7164, +66-836951320
• Dr. Nattinee Ratanont
Email: thaigroundwater2022@gmail.com Tel. +66-852346668