ปฏิทินกิจกรรม

อบรมถ่ายทอดความรู้เทคนิคการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงผลของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ versionใหม่

  • อัพเดทวันที่ 5 ส.ค. 65
  • 58 อ่าน
Email

วันที่ : 4 ส.ค. 65 - 5 ส.ค. 65

เวลา : 8.30 น. - 16.30 น.

สถานที่ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล