ปฏิทินกิจกรรม

อบรม หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาน้ำบาดาล” ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและจัดการองค์ความรู้ของบุคลากรด้านน้ำบาดาล เพื่ออนุรักษ์น้ำบาดาลอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  • อัพเดทวันที่ 5 ส.ค. 65
  • 63 อ่าน
Email

วันที่ : 1 ส.ค. 65 - 2 ส.ค. 65

เวลา : 8.30 น. - 16.30 น.

สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน : ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารกลาง