ปฏิทินกิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติ

  • อัพเดทวันที่ 13 ม.ค. 66
  • 147 อ่าน
Email

วันที่ : 14 ม.ค. 66

เวลา : 8.30 น. - 16.30 น.

สถานที่ : หน้าตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล