ปฏิทินกิจกรรม

การสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใต้โครงการจัดการความรู้ด้านน้ำบาดาล (Groundwater Knowledge Management: KM) ครั้งที่ 6 หัวข้อ “การใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานด้านน้ำบาดาล”

  • อัพเดทวันที่ 5 เม.ย. 66
  • 81 อ่าน
Email

วันที่ : 5 เม.ย. 66

เวลา : 8.30 น. - 16.30 น.

สถานที่ : ห้องประชุมกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน่วยงาน : สำนักบริหารกลาง ส่วนฝึกอบรม