ปฏิทินกิจกรรม

การจัดงาน "มหกรรม ทส." จ.แพร่

  • อัพเดทวันที่ 5 ก.พ. 62
  • 988 อ่าน
Email

วันที่ : 15 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62

เวลา : 8.30 น. - 16.30 น.

สถานที่ : จังหวัดแพร่

หน่วยงาน : กองสื่อสารและการมีส่วนร่วม

ร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านน้ำในแผ่นดินเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับทราบแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่ ทส.  ได้ดำเนินการในช่วงระยะเวลาผ่านมา