ปฏิทินกิจกรรม

งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

  • อัพเดทวันที่ 5 ก.พ. 62
  • 472 อ่าน
Email

วันที่ : 12 ม.ค. 62

เวลา : 8.30 น. - 16.30 น.

สถานที่ : ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

หน่วยงาน : กองสื่อสารและการมีส่วนร่วม

จัดกิจกรรมสร้างความรู้และจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม