ปฏิทินกิจกรรม

การประชุมสัมมนา/เสวนา การเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย

  • อัพเดทวันที่ 23 ม.ค. 63
  • 646 อ่าน
Email

วันที่ : 7 ก.พ. 63

เวลา : 8.30 น. - 16.30 น.

สถานที่ : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

หน่วยงาน : สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร น้ำบาดาล

การประชุมสัมมนา/เสวนา การเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางมาตรฐานการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย (Thailand’s Standard Guidelines for Artificial Recharge of Groundwater) ให้กับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจ ได้รับการยอมรับร่วมกัน และนำไปใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย