ปฏิทินกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ส่งเสริม ป้องกันและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 5 พ.ย. 63
  • 574 อ่าน
Email

วันที่ : 4 พ.ย. 63

เวลา : 14:00 น.

สถานที่ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน่วยงาน : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล