ปฏิทินกิจกรรม

สัมมนาแนวทางการบริหารจัดการ การจัดเก็บรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 28 ม.ค. 64
  • 610 อ่าน
Email

วันที่ : 19 ม.ค. 64

เวลา : 13:30 น.

สถานที่ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน่วยงาน : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล