ปฏิทินกิจกรรม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดพิธีพุทธาภิเษก “เหรียญพระนารายณ์ทรงบัลลังก์ พญาอนันตนาคราช”

  • อัพเดทวันที่ 1 มี.ค. 65
  • 139 อ่าน
Email

วันที่ : 28 ก.พ. 65

เวลา : 17:00 น.

สถานที่ : วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

หน่วยงาน : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

    วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสสมาคม วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เสด็จเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ 10 รูป ในพิธีพุทธาภิเษก “เหรียญพระนารายณ์ทรงบัลลังก์ พญาอนันตนาคราช” เนื่องในโอกาสกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครบรอบ 20 ปี ในการนี้ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายสุรินทร์ วรกิจธำรง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธี ณ พระอุโบสถ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ