ปฏิทินกิจกรรม

อบรมหลักสูตร “เสริมสร้างความรู้ด้านการเจาะและพัฒนาน้ำบาดาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 12

  • อัพเดทวันที่ 1 มี.ค. 65
  • 138 อ่าน
Email

วันที่ : 24 ก.พ. 65 - 25 ก.พ. 65

เวลา : 8.30 น. - 16.30 น.

สถานที่ : โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน : สำนักบริหารกลาง

     วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร “เสริมสร้างความรู้ด้านการเจาะและพัฒนาน้ำบาดาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี

     ทั้งนี้การฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการเจาะและพัฒนาน้ำบาดาล การอนุรักษ์น้ำบาดาล และการควบคุมกิจการน้ำบาดาล ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ทั้งสิ้น 87 ราย