ปฏิทินกิจกรรม

“โฆษกกรมน้ำบาดาล” แถลงความพร้อมช่วยเหลือประชาชนช่วงฤดูแล้งปี 2565

  • อัพเดทวันที่ 1 มี.ค. 65
  • 135 อ่าน
Email

วันที่ : 19 ก.พ. 65

เวลา : 10:00 น.

สถานที่ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน่วยงาน : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

     วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในฐานะโฆษกกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน พร้อมไลฟ์สดผ่านเพจเฟซบุ๊กกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แถลงความพร้อมของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเตรียมให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565 โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว

     รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกล่าวว่า ปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีผลการดำเนินงานเจาะและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ รวม 931 แห่ง จำนวน 1,646 บ่อ สามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้ 72.35 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ประชาชนได้รับประโยชน์ 105,235 ครัวเรือน และเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานได้ 112,800 ไร่ และในปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการอีก 381 แห่ง จำนวน 724 บ่อ สามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้ 23 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ประชาชนได้รับประโยชน์ 25,625 ครัวเรือน และเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานได้ 26,200 ไร่

     ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้เตรียมความพร้อมของบุคลากร รวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 191 แห่ง ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 86 ชุด รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน รถบรรทุกน้ำ 86 คัน ชุดซ่อมระบบประปาและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด และมีโรงเรียนที่พร้อมให้การสนับสนุนเป็นจุดจ่ายน้ำสะอาด 246 แห่ง

     นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายสนับสนุนโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” ซึ่งเป็นการบูรณาการและสร้างความร่วมมือระหว่างกองทัพบก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันผนึกกำลังบุคลากร แหล่งน้ำสะอาด รถบรรทุกน้ำ พลังงานไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่จำเป็นในการให้ความช่วยเหลือประชาชนบรรเทาปัญหาภัยแล้งจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยในปี 2565 นี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้สนับสนุนจุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคสำหรับประชาชน จำนวน 191 แห่ง และจะมีกำหนดพิธีเปิดโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ กองบัญชาการกองทัพบก

     ส่วนกรณีที่มีข่าวจัดซื้อขวดให้จังหวัดสุพรรณบุรี 1,400,000 ขวด โฆษกกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปิดเผยว่า ข้อมูลที่กล่าวถึงเป็นข้อมูลเก่า ไม่เป็นความจริง เพราะร่างประกาศนั้นได้มีการประกาศยกเลิกไปแล้ว เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 และกรณีของจังหวัดสุพรรณบุรี คือ ที่ตั้งสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี มีจังหวัดรับผิดชอบ 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี นครสวรรค์ และกาญจนบุรี