ปฏิทินกิจกรรม

อบรมหลักสูตร “เสริมสร้างความรู้ด้านการเจาะและพัฒนาน้ำบาดาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11

  • อัพเดทวันที่ 1 มี.ค. 65
  • 122 อ่าน
Email

วันที่ : 17 ก.พ. 65 - 18 ก.พ. 65

เวลา : 8.30 น. - 16.30 น.

สถานที่ : โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงาน : สำนักบริหารกลาง

     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร “เสริมสร้างความรู้ด้านการเจาะและพัฒนาน้ำบาดาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     ทั้งนี้การฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการเจาะและพัฒนาน้ำบาดาล การอนุรักษ์น้ำบาดาล และการควบคุมกิจการน้ำบาดาล ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ทั้งสิ้น 60 ราย