แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลระยะ 5 ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566-2570)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 12.06 Mb ดาวน์โหลด : 55 ครั้ง อ่าน : 122 ครั้ง

แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ระยะ 5 ปี (ปี พ.ศ. 2566 – 2570)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 4.33 Mb ดาวน์โหลด : 85 ครั้ง อ่าน : 44 ครั้ง

แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 4.31 Mb ดาวน์โหลด : 89 ครั้ง อ่าน : 40 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 3 รายการ