คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

รายละเอียดกรอบการประเมินส่วนรานราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ปี 61

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.82 Mb ดาวน์โหลด : 236 ครั้ง อ่าน : 258 ครั้ง

สรุปรายละเอียดตัวชี้วัดของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 61

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.37 Mb ดาวน์โหลด : 206 ครั้ง อ่าน : 210 ครั้ง

แนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 4.2 และตัวชี้วัดที่ 5.1(เพิ่มเติม)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.81 Mb ดาวน์โหลด : 204 ครั้ง อ่าน : 203 ครั้ง

ตัวชี้วัดที่ 4. (Innovation Base)

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 413 ครั้ง อ่าน : 212 ครั้ง

ตัวชี้วัดที่ 5 (Potential Base)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.47 Mb ดาวน์โหลด : 247 ครั้ง อ่าน : 234 ครั้ง

แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 7.07 Mb ดาวน์โหลด : 264 ครั้ง อ่าน : 295 ครั้ง

แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (สทบ.เขต 1-12)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.30 Mb ดาวน์โหลด : 192 ครั้ง อ่าน : 199 ครั้ง

แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการส่วนราชการ (สทบ.เขต 1-12)

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.28 Mb ดาวน์โหลด : 400 ครั้ง อ่าน : 204 ครั้ง

แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามประเมินส่วนราชการตามมาตร การปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการส่วนราชการ(ส่วนกลาง)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด : 197 ครั้ง อ่าน : 204 ครั้ง

แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามประเมินส่วนราชการตามมาตร การปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการส่วนราชการ(ส่วนกลาง)

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 394 ครั้ง อ่าน : 196 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 202 รายการ