คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

รายละเอียดกรอบการประเมินส่วนรานราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ปี 61

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.82 Mb ดาวน์โหลด : 152 ครั้ง อ่าน : 171 ครั้ง

สรุปรายละเอียดตัวชี้วัดของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 61

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.37 Mb ดาวน์โหลด : 129 ครั้ง อ่าน : 135 ครั้ง

แนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 4.2 และตัวชี้วัดที่ 5.1(เพิ่มเติม)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.81 Mb ดาวน์โหลด : 134 ครั้ง อ่าน : 120 ครั้ง

ตัวชี้วัดที่ 4. (Innovation Base)

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 267 ครั้ง อ่าน : 139 ครั้ง

ตัวชี้วัดที่ 5 (Potential Base)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.47 Mb ดาวน์โหลด : 133 ครั้ง อ่าน : 160 ครั้ง

แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 7.07 Mb ดาวน์โหลด : 174 ครั้ง อ่าน : 180 ครั้ง

แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (สทบ.เขต 1-12)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.30 Mb ดาวน์โหลด : 123 ครั้ง อ่าน : 123 ครั้ง

แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการส่วนราชการ (สทบ.เขต 1-12)

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.28 Mb ดาวน์โหลด : 252 ครั้ง อ่าน : 129 ครั้ง

แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามประเมินส่วนราชการตามมาตร การปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการส่วนราชการ(ส่วนกลาง)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด : 131 ครั้ง อ่าน : 131 ครั้ง

แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามประเมินส่วนราชการตามมาตร การปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการส่วนราชการ(ส่วนกลาง)

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 252 ครั้ง อ่าน : 122 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 202 รายการ