คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี (สทบ.2)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.56 Mb ดาวน์โหลด : 193 ครั้ง อ่าน : 240 ครั้ง

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี (สทบ.3)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.55 Mb ดาวน์โหลด : 187 ครั้ง อ่าน : 206 ครั้ง

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น (สทบ.4)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.54 Mb ดาวน์โหลด : 204 ครั้ง อ่าน : 215 ครั้ง

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 นครราชสีมา (สทบ.5)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.54 Mb ดาวน์โหลด : 214 ครั้ง อ่าน : 209 ครั้ง

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง (สทบ.6)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.54 Mb ดาวน์โหลด : 212 ครั้ง อ่าน : 212 ครั้ง

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร (สทบ.7)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.54 Mb ดาวน์โหลด : 208 ครั้ง อ่าน : 201 ครั้ง

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง (สทบ.9)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.55 Mb ดาวน์โหลด : 212 ครั้ง อ่าน : 207 ครั้ง

สำนักทรพัยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี (สทบ.10)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.54 Mb ดาวน์โหลด : 208 ครั้ง อ่าน : 214 ครั้ง

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี (สทบ.11)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.56 Mb ดาวน์โหลด : 190 ครั้ง อ่าน : 202 ครั้ง

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 53

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.48 Mb ดาวน์โหลด : 221 ครั้ง อ่าน : 205 ครั้ง

Sar Card ปี 53 รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 214 ครั้ง อ่าน : 205 ครั้ง

Sar Card ปี 53

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 2.57 Mb ดาวน์โหลด : 224 ครั้ง อ่าน : 241 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 202 รายการ