คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

KPI Template 12

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด : 190 ครั้ง อ่าน : 207 ครั้ง

KPI Template 13

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด : 236 ครั้ง อ่าน : 191 ครั้ง

KPI Template 15

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 194 ครั้ง อ่าน : 189 ครั้ง

แผนปฏิบัติการ 3.1.1

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.32 Mb ดาวน์โหลด : 183 ครั้ง อ่าน : 192 ครั้ง

แผนปฏิบัติการ 3.1.2

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด : 381 ครั้ง อ่าน : 197 ครั้ง

แผนปฏิบัติการ 3.1.4

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด : 381 ครั้ง อ่าน : 190 ครั้ง

แผนปฏิบัติการ 8

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.52 Mb ดาวน์โหลด : 184 ครั้ง อ่าน : 186 ครั้ง

แผนปฏิบัติการ 10

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 397 ครั้ง อ่าน : 210 ครั้ง

แผนปฏิบัติการ 12

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.23 Mb ดาวน์โหลด : 208 ครั้ง อ่าน : 459 ครั้ง

แผนปฏิบัติการ 13

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.64 Mb ดาวน์โหลด : 188 ครั้ง อ่าน : 220 ครั้ง

สรุปผลการประชุมตัวชี้วัดปี 54

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.01 Mb ดาวน์โหลด : 369 ครั้ง อ่าน : 182 ครั้ง

รายงานการประชุมตัวชี้วัดปี 54

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.20 Mb ดาวน์โหลด : 430 ครั้ง อ่าน : 243 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 202 รายการ