คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

KPI Template 12

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด : 122 ครั้ง อ่าน : 138 ครั้ง

KPI Template 13

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด : 151 ครั้ง อ่าน : 117 ครั้ง

KPI Template 15

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 124 ครั้ง อ่าน : 119 ครั้ง

แผนปฏิบัติการ 3.1.1

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.32 Mb ดาวน์โหลด : 113 ครั้ง อ่าน : 114 ครั้ง

แผนปฏิบัติการ 3.1.2

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด : 247 ครั้ง อ่าน : 127 ครั้ง

แผนปฏิบัติการ 3.1.4

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด : 245 ครั้ง อ่าน : 121 ครั้ง

แผนปฏิบัติการ 8

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.52 Mb ดาวน์โหลด : 116 ครั้ง อ่าน : 111 ครั้ง

แผนปฏิบัติการ 10

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 253 ครั้ง อ่าน : 134 ครั้ง

แผนปฏิบัติการ 12

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.23 Mb ดาวน์โหลด : 140 ครั้ง อ่าน : 288 ครั้ง

แผนปฏิบัติการ 13

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.64 Mb ดาวน์โหลด : 116 ครั้ง อ่าน : 120 ครั้ง

สรุปผลการประชุมตัวชี้วัดปี 54

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.01 Mb ดาวน์โหลด : 239 ครั้ง อ่าน : 117 ครั้ง

รายงานการประชุมตัวชี้วัดปี 54

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.20 Mb ดาวน์โหลด : 288 ครั้ง อ่าน : 165 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 202 รายการ