คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

สรุปกรอบการประเมินผลตัวชี้วัด 54

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.23 Mb ดาวน์โหลด : 177 ครั้ง อ่าน : 181 ครั้ง

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.52 Mb ดาวน์โหลด : 174 ครั้ง อ่าน : 176 ครั้ง

ปฏิทินการจัดทำรับรองการปฏิบัติราชการและประเมินผลราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.86 Mb ดาวน์โหลด : 194 ครั้ง อ่าน : 186 ครั้ง

รายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดปี 54

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.25 Mb ดาวน์โหลด : 329 ครั้ง อ่าน : 176 ครั้ง

Sar card ปี 54 รอบ 6,รอบ 9 รอบ 12 เดือน

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.25 Mb ดาวน์โหลด : 328 ครั้ง อ่าน : 165 ครั้ง

สรุปผลคะแนนตัวชี้วัดปี 54

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 2.34 Mb ดาวน์โหลด : 200 ครั้ง อ่าน : 197 ครั้ง

สรุปผลคะแนนตัวชี้วัดปี 54 (ปรับแก้ใหม่)

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 4.29 Mb ดาวน์โหลด : 209 ครั้ง อ่าน : 198 ครั้ง

เชิงคุณภาพ

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 329 ครั้ง อ่าน : 163 ครั้ง

เชิงปริมาณ

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 338 ครั้ง อ่าน : 187 ครั้ง

เชิงขั้นตอน

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 320 ครั้ง อ่าน : 167 ครั้ง

KPI-Template 1.1.2

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด : 154 ครั้ง อ่าน : 179 ครั้ง

KPI-Template 2.1

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด : 161 ครั้ง อ่าน : 178 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 202 รายการ